Aaiji Seva Samiti

सीरवी समाज महाराष्ट्र राज्य


 1. श्री जसाराम केसारामजी चौहान -:: परामर् - 98202 93038
 2. श्री हरीराम पनाजी गहलोत -:: अध्यक्ष ::- - 98200 88833
 3. श्री मोतीलाल गंगारामजी काग -:: उपाध्यक - 93244 05055
 4. श्री वनाराम शोभाजी बर्फा -:: उपाध्यक्ष : - 9820732595
 5. श्री तुलछाराम खरताजी परमार -:: सचिव ::- - 98205 92542
 6. श्री नाथुराम तुलछाराजी मुलेवा -::कोषाध - 9821011279
 7. सीरवी समाज विरार - 0250 2528808 - 09325030272
 8. सीरवी समाज सफाले - 098812 12081 - 08149682225
 9. सीरवी समाज पालघर-बोईसर - 02525 240172 - 09422573955
 10. सीरवी समाज नालासोपारा ’मुम्बई’ - 0250 2407396 - 09922188100
 11. सीरवी समाज भाईंदर ’मुम्बई’ - 022 22935148 - 09226938693
 12. सीरवी विकास मण्डल बोरिवली दहिसर - - 09820885169
 13. सीरवी विकास मण्डल मलाड़ - - 022 28891134
 14. श्री डायालाल हिराजी काग -:: परामर्शदात - 9869254110
 15. सीरवी समाज ठाणे ’मुम्बई - 022 25810381
 16. सीरवी समाज भिवंडी ’मुम्बई’ - 09423 362637 - 09049908801
 17. सीरवी समाज तुर्भे ’नवीं मुम्बई’ - 022 27836141
 18. सीरवी समाज डोंबीवली ’नवीं मुम्बई’ - 0251 2421545 - 09987941111
 19. सीरवी समाज कलम्बोली ’नवीं मुम्बई’ - 022 27421670 - 09820739040
 20. सीरवी समाज विकास मंडल ’नवीं मुम्बई - 022 27863224
 21. सीरवी विकास सेवा संस्था खारघर नवी मुम - 09892350113
 22. सीरवी समाज सेवा मण्डल नेरुल( नवी मुम्ब - 09322255744
 23. सीरवी क्षत्रिय समाज एरोली ( नवी मुम्बई - 09820287663
 24. सीरवी समाज घाटकोपर साकीनाका - - 022- 25119711
 25. सीरवी समाज अमरनाथ ठाणे - - 09867889767
 26. सीरवी सेवा मण्डल महाराष्ट्र ठाणे - 09892938255
 27. सीरवी समाज बदलापुर ठाणे - - 08806783185